Náš web je aktuálne mimo prevádzky.

Ak ste nás hľadali kvôli našim dreveniciam, nájdete ich na www.megaubytovanie.sk/drevenica-ludmilka-a-sergej-pod-lesom

Kontakty ohľadom založenia cestovnej kancelárie alebo poradenstvo pre podnikateľov, či autorov nových rukopisov nájdete na www.gabriela.ezeny.sk

Informácie a kontakty ohľadom poradenstva pri výstavbe dreveníc ponúkame na www.drevenice-drevenica.sk, aktivity autorskej školy na www.literario.eu

a všetko o dvojjazyčnej knižke o Slovensku na www.slovakia.tricio.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Gabriela a Patrik Revickí